All posts by SILFRA

Przewodnik po Modelu ADKAR

DLACZEGO MODEL ADKAR? Ponieważ zmiana to często złożony i trudny proces. Co więcej, jest to proces nieunikniony. Zarządzanie zmianą, czy to zmianą w życiu osobistym, czy zmianą organizacyjną, wymaga innego rodzaju myślenia, nowych modeli […]

Czytaj więcej

Kontrolować zmianę

Opór wobec zmian jest zjawiskiem naturalnym. Często kojarzą się nam one bowiem z zagrożeniem, ryzykiem utraty pozycji czy wręcz pracy, a w najlepszym razie z chaosem i dezorganizacją. Zmian nie da się jednak uniknąć, […]

Czytaj więcej

Kontrolować zmianę

Opór wobec zmian jest zjawiskiem naturalnym. Często kojarzą się nam one bowiem z zagrożeniem, ryzykiem utraty pozycji czy wręcz pracy, a w najlepszym razie z chaosem i dezorganizacją. Zmian nie da się jednak uniknąć, […]

Czytaj więcej

Dlaczego zarządzanie zmianą?

W Twojej organizacji zachodzą różne zmiany. Każdego dnia podejmowane są nowe inicjatywy i projekty, których celem jest poprawa wyników, zwiększenie zysków oraz zwiększenie przewagi nad konkurencją. Możesz wdrażać technologię umożliwiającą w większym stopniu pracę […]

Czytaj więcej

Change Management w zarządzaniu projektami

Niniejszy artykuł jest kontynuacją tekstu opublikowanego w czerwcowym numerze „Strefy PMI” – https://strefapmi.pl/. Autor: Krzysztof Ogonowski, prezes Silfra-Consulting Są to co najmniej dwa z długiej listy powodów, dla których osoby zarządzające projektami zwracają […]

Czytaj więcej