Kategoria: Artykuły – pełne

Top manager jako Sponsor zmiany – co może pójść nie tak? – CZĘŚĆ II

Niniejszy artykuł jest kontynuacją tekstu opublikowanego w sierpniowym numerze „Strefy PMI” – https://strefapmi.pl/. Dotyczy przyczyn niedostatecznej efektywności pełnienia przez Sponsorów ich roli w trakcie wdrażania zmian Autor: Krzysztof Ogonowski, prezes […]

Czytaj więcej

Kontrolować zmianę

Opór wobec zmian jest zjawiskiem naturalnym. Często kojarzą się nam one bowiem z zagrożeniem, ryzykiem utraty pozycji czy wręcz pracy, a w najlepszym razie z chaosem i dezorganizacją. Zmian nie da się jednak uniknąć, […]

Czytaj więcej