Zarządzamy zmianą

Inicjujemy i skutecznie wdrażamy strategiczne zmiany w organizacjach.

Jesteśmy firmą doradczą i szkoleniową, działamy w Polsce i w Europie.

Od ponad 20 lat prowadzimy naszych Klientów przez zmiany, decydujące o przyszłości ich organizacji. Korzystamy z rozwiązań sprawdzonych w największych firmach na świecie.

0 +

Organizacje, w których
wdrażaliśmy zmiany

0 +

Liczba absolwentów
Programów Prosci

Skąd czerpiemy inspiracje?

Silfra Consulting to część BPI Group, międzynarodowej firmy doradczej z siedzibą w Paryżu oraz PROSCI Inc. – globalnego lidera w dziedzinie Change Management, z którego metod korzysta 80% firm z listy Fortune 100. Współpracujemy w zakresie zarządzania zmianą z Microsoft, który stosuje metodykę zarządzania zmianą Prosci we wdrażaniu swoich rozwiązań na całym świecie.

Co nas wyróżnia?

Naszym celem jest efektywne wdrożenie praktycznych rozwiązań w konkretnym środowisku danej organizacji. Zawsze powstają one przy udziale menedżerów, którzy są potem odpowiedzialni za ich wdrożenie. Nasi Klienci osiągają więc zakładane cele biznesowe zmian przy wysokim poziomie zaangażowania pracowników.

Kompetencje
i doświadczenie

Nasze projekty dotyczą najczęściej transformacji cyfrowej, wdrażania rozwiązań IT, strategii koncentracji na Kliencie, podnoszenia efektywności organizacji

i automatyzacji procesów, fuzji i przejęć oraz rozwoju kompetencji do efektywnego zarządzania zmianą.

Nasi Partnerzy w Polsce i na świecie