Trójkąt Projektu Zmiany Prosci PCT ™ – oceń potencjał swojego projektu

Trójkąt Projektu Zmiany Prosci (PCT) to innowacyjne narzędzie.Prezentuje 3 elementy kluczowe dla skutecznego wdrożenia zmiany(muszą współgrać) i być na wysokim poziomie. Ściągnij narzędzie.

Trójkąt Projektu Zmiany Prosci (PCT) składa się z trzech elementów, które odzwierciedlają krytyczne czynniki, które są niezbędne w czasach zmian:

    • Przywództwo/Sponsor projektu: zarządzanie, strategia i kierunek
    • Zarządzanie projektami: strona techniczna zmiany.
    • Zarządzanie zmianą: ludzka strona zmiany.

Jeśli w projekcie brakuje któregoś z tych trzech elementów, oznacza to, że możesz się z nim zmagać lub projekt może się nie udać. Poniżej znajduje się po dziesięć pytań z Oceny PCT dla każdego z trzech elementów Modelu, które umożliwiają ocenę stanu danego projektu lub zmiany.

Ocena Prosci PCT – Charakterystyka

Ocena PCT składa się z dziesięciu kryteriów dla każdego z trzech elementów. Poniżej obliczysz swoje wyniki dla Przywództwa/Sponsora projektu, Zarządzania projektami i Zarządzania zmianą.

Punktacja Oceny Trójkąta Projektu Zmiany Prosci PCT

Każde z poniższych pytań należy ocenić od 1 do 3 punktów w następującej skali:

  • 1 = Niewystarczająco. Wynik na poziomie 1 oznacza, że Twój projekt nie spełnia cech opisanych w stwierdzeniu.
  • 2 = Wystarczająco. Wynik 2 oznacza, że Twój projekt spełnia cechy opisane w oświadczeniu, jednak nie jest to postrzegane jako mocna strona projektu.
  • 3 = Wyjątkowo. Wynik na poziomie 3 oznacza, że nie tylko istnieją opisane cechy Twojego projektu, ale są one również uważane za mocną stronę lub atut całego projektu.

Chcesz uzyskać dostęp do pełnej wersji artykułu?

Wypełnij formularz poniżej