Strona główna > Model ADKAR®

Model Prosci® ADKAR®

Prosty, ale skuteczny model, który pomaga w efektywnym wdrażaniu zmian na poziomie indywidualnym i na poziomie organizacji.

Skoncentrowanie się na „ludzkiej stronie” zmiany

Model Prosci ADKAR® jest jednym z najbardziej znanych i najszerzej stosowanych na świecie modeli zarządzania zmianą. Poparty wnioskami z prowadzonych przez ponad 20 lat badań Prosci, model ten opiera się na powszechnie uznanym, lecz często pomijanym spostrzeżeniu, iż organizacja zmienia się tylko wtedy, gdy zmiana zachodzi na poziomie pracowników.

Model ADKAR® zapewnia efektywne wdrożenie, wspierając zmiany na poziomie indywidualnyme w celu osiągnięcia sukcesu całej organizacji. Model ten oferuje ustrukturyzowane podejście, wskazujące, że każda osoba doświadczająca zmiany powinna przejść przez pięć faz (kroków) niezbędnych do skutecznego przejścia przez tę zmianę.

Dowiedz się więcej o Modelu ADKAR®

Prosci’s ADKAR® Model is the best framework to prepare individuals to accept a significant change and thrive in a new way of doing business.
Leslie W. Lenser, Texas A&M University

Co sprawia, że model Prosci ADKAR® jest tak skuteczny?

Metodyka zarządzania zmianą Prosci i model ADKAR® są stale rozwijane w oparciu o badania prowadzone od 1998 roku z udziałem ponad 6.500 uczestników. Zarówno metodyka jak i model ADKAR® są unikalne – ich źródłem są praktyczne obserwacje prowadzone przez liderów projektów i ich zespoły na temat tego, co w ich projekcie działało dobrze, co nie działało i co zrobiliby inaczej w przypadku wdrażania kolejnego projektu i kolejnej zmiany.
U podstaw metodyki Prosci leży więc zbiór lessons learned, zgromadzonych na całym świecie przez osoby, które wdrażają zmiany.
Dowiedz się, jak zastosować Model ADKAR®

The ADKAR® process is effective and powerful. The systematic progression toward change enables proper buy-in and readiness. It has helped our company and clients. PROSCI is a choice business partner.
Shannon Cassidy, Bridge Between, Inc.

Dlaczego potrzebuję stosować model ADKAR® do wdrażania zmian w mojej organizacji?

Gdy zmiany nie przynoszą efektów, niekoniecznie musi to wynikać z wyboru niewłaściwego rozwiązania. Większość niepowodzeń ma związek z „czynnikiem ludzkim”:
  • Pracownicy nie rozumieją korzyści płynących z zastosowania nowych technologii i narzędzi.
  • Pracownicy nie są przygotowani do efektywnego funkcjonowania w nowym środowisku.
  • Menedżerowie nie są przygotowani do skutecznego zarządzania zmianą i  do radzenia sobie z oporem.
Model ADKAR® przygotowuje grunt pod skuteczną zmianę, wyposażając menedżerów i pracowników we wspólny język. Umożliwia liderom planowanie i zarządzanie działaniami związanymi z wdrażaniem zmianą oraz pomaga pracownikom zaangażować się w ten proces.

Working our Adoption and Change Management program through the ADKAR Model gave us a higher degree of engagement. We were treating people differently.
Jean-Claude Monney, Microsoft

Podnieś swoją skuteczność we wdrażaniu zmian – skorzystaj z 6 ogólnodostępnych artykułów, dotyczących Modelu ADKAR®.

Radzenie sobie z wyzwaniami w zmianie jest znacznie prostsze, gdy korzystasz z ustrukturyzowanego podejścia. Dowiedz się, jak skutecznie zastosować wszystkie elementy modelu ADKAR.
Pobierz