Przewodnik po Modelu ADKAR – sprawdź!

Przewodnik po Modelu ADKAR, który jest zorientowany na cel model zarządzania zmianą, który kieruje zmianami indywidualnymi i organizacyjnymi.

Przewodnik po Modelu ADKAR

DLACZEGO MODEL ADKAR?

Ponieważ zmiana to często złożony i trudny proces. Co więcej, jest to proces nieunikniony. Zarządzanie zmianą, czy to zmianą w życiu osobistym, czy zmianą organizacyjną, wymaga innego rodzaju myślenia, nowych modeli i narzędzi, które umożliwią sprawne wdrożenie pożądanej zmiany. Model ADKAR firmy Prosci umożliwia liderom organizacji, menedżerom zarządzającym zmianą i menedżerom projektu skuteczne zarządzanie wieloma rodzajami zmian. To więcej niż teoria. To, to koncepcje, jak skutecznie zarządzać zmianą i praktyczne porady, jak te koncepcje wdrożyć.  Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj dokładnie do końca Przewodnik po Modelu ADKAR.

ZROZUMIENIE ZMIANY NA POZIOMIE INDYWIDUALNYM

Nie wystarczy świetnej jakości zarządzanie projektem, najlepsza wizja, czy najlepsze rozwiązanie problemu, żeby skutecznie przeprowadzić zmianę. Sekret udanej zmiany tkwi w zrozumieniu sposobu przeprowadzenia przez zmianę pojedynczej osoby.

Zmiana to proces na poziomie indywidualnym. Żeby zmiana mogła nastąpić w zespole czy organizacji, każda pojedyncza osoba z zespołu czy organizacji musi się zmienić. Oznacza to, że aby przeprowadzenie procesu zmiany w naszych organizacjach, firmach, czy społecznościach, w których funkcjonujemy, wymaga najpierw zrozumia jak wpłynąć na zmianę na poziomie indywidualnym. ADKAR to model, dzięki któremu proces zmiany zyskuje strukturę i staje się wymierny. W efekcie łatwiej go zrozumieć i skutecznie nim zarządzać na poziomie indywidualnym.

ADKAR to akronim składający się z pierwszych liter pięciu kluczowych elementów skutecznego procesu zmiany, jakimi są: świadomość (ang. awareness), chęć (ang. desire), wiedza (ang. knowledge), umiejętność (ang. ability) i utrwalanie (ang. reinforcement). Zastosowanie tego modelu umożliwia koncentrację, liderom i zespołom odpowiedzialnym za zarządzanie zmianą, na tych działaniach, które wspierają zmianę na poziomie indywidualnym. W rezultacie pozwala to na uzyskanie efektów zmiany na poziomie organizacyjnym. Model ADKAR pomaga w ustaleniu jasnych celów i rezultatów działań związanych z zarządzaniem zmianą.

Genezą modelu ADKAR były badania prowadzone przez firmę Prosci. Model został wypracowany w ramach prac nad powiązaniem tradycyjnych działań związanych z zarządzaniem zmianą z celami i pożądanymi efektami biznesowymi projektów. Wykorzystano go bowiem do określenia efektywności komunikacji i szkoleń (część zakresu zarządzania zmianą) dla osiągnięcia pożądanych wyników zmiany na poziomie organizacji.

Chcesz uzyskać dostęp do pełnej wersji artykułu?

Wypełnij formularz poniżej