Employee Orientation – Program dla Pracowników

Dla liderów zmian w organizacji

Program Orientacji Pracowników w zarządzaniu zmianą daje możliwość przetwarzania przez pracowników zmian, które mają na nich wpływ. Ten jednodniowy program wyposaża pracowników w odpowiednie rozwiązania i umiejętności, które pozwolą im przejść przez zmiany i przekształcić swoją organizację z kultury oporu w kulturę gotowości.

Dla kogo?

Ten program jest przeznaczony dla pracowników, którzy są dotknięci zmianą. Najbardziej efektywny, jest wtedy, gdy pracownicy, który biorą udział w tej samej zmianie mogą wspólnie uczestniczyć w Programie.

Agenda warsztatu (1 dzień)

Rano

 • Zmiana to proces.
 • Historia i wartości związane z zmianami w organizacji
 • Opór i emocjonalne reakcje na zmiany

Po południu

 • Nadawcy i odbiorcy
 • Model Prosci ADKAR
 • Opracowanie własnych planów działania

Rezultaty programu

 • Ocena obecnej zmiany w miejscu pracy, aby zrozumieć i zinternalizować proces uczenia się.
 • Wiedza, jak używać Modelu Prosci ADKAR® do identyfikacji swoich Barier wobec Zmiany
 • Wiedza, jak komunikować się o zmianie w sposób wydajny i proaktywny.
 • Tworzenie proaktywnych strategii pokonywania własnego oporu.
 • Zdobycie pewności siebie i umocnienia w procesie zmiany

Materiały, które otrzymasz

 • Książka ćwiczeń
 • Książka Employee’s Survival Guide to Change lub ADKAR:A Model for Change

Najbliższe terminy warsztatów

Ten warsztat jest przeznaczony dla grupy pracowników z jednej firmy.

Termin ustalamy wspólnie z Państwem.

Kontakt