Strona główna > Czym jest ADKAR®

Czym jest ADKAR®

Prosty, ale skuteczny model, który pomaga w efektywnym wdrażaniu zmian na poziomie indywidualnym i na poziomie organizacji.

Czym jest Model ADKAR?

Prosci ADKAR® jest zorientowanym na cele modelem, dzięki któremu możnay kieruje prowadzić zmianę na poziomie indywidualnym i na poziomie organizacji. Stworzony przez założyciela Prosci, Jeffa Hiatta, ADKAR jest akronimem, który oznacza pięć obszarów wymiernych) i konkretnych rezultatów, które ludzie potrzebują osiągnąć, aby zmiana była trwała: awareness – świadomość, desire – chęć, knowledge – wiedzę, ability – umiejętności oraz reinforcement – utrwalanie.
Poprzez określenie celów i rezultatów efektywnej zmiany, Model ADKAR® jest skutecznym narzędziem do planowania działań związanych z zarządzaniem zmianą, wyposażając liderów w kompetencje do wprowadzanie zmian oraz wspierając pracowników w trakcie całej zmiany.
Pobierz ogólnodostępne materiały
MODEL OPARTY NA NAJLEPSZYCH PRAKTYKACH W DZIEDZINIE ZARZĄDZANIA ZMIANĄ
Skoncentrowanie się na zmianie na poziomie indywidualnym

Pozwala liderom i zespołom ds. zarządzania zmianą skoncentrować działania na tym, co wspiera zmianę na poziomie indywidualnym, a tym samym pozwala osiągnąć zamierzone rezultaty na poziomie całej organizacji.

Jasne cele

Zapewnia jasne cele i wymierne rezultaty działań związanych z zarządzaniem zmianą.

Koncepcja prosta w zastosowaniu

Zapewnia prostą, łatwą do zastosowania koncepcję dla wszystkich osób, zaangażowanych we wdrażanie zmiany.

Wspólny język na temat Zmiany

Umożliwia pracownikom, menedżerom i kierownictwu wyższego szczebla uwspólnienie języka dotyczącego procesu wdrażania zmian.

Zmiana w organizacji zaczyna się od zmiany na poziomie pracowników

Zmiana jest często złożonym i trudnym procesem – i zazwyczaj jest nieunikniona. Najczęściej wskazywaną przyczyną niepowodzenia projektów są wyzwania związane z ich „ludzką stroną”. Pomimo tego firmy najczęściej inwestują znacznie więcej w techniczną stronę projektu niż w przeprowadzenie przez zmianę tych osób, których ona dotyka.
Pierwszym krokiem w zarządzaniu jakimkolwiek rodzajem zmiany w organizacji jest zrozumienie, jak można pokierować zmianą, której doświadcza pojedynczy pracownik. Wdrażanie udanych zmian na poziomie indywidualnym i organizacyjnym często wymaga uruchomienia nowego sposobu myślenia, zastosowania nowych modeli zmian i nowych narzędzi.
Praktyka dowodzi, że Model Prosci ADKAR® skutecznie pomaga organizacjom osiągać jak największe korzyści z tytułu wprowadzanych zmian.

Podnieś swoją skuteczność we wdrażaniu zmian – skorzystaj z 6 ogólnodostępnych artykułów, dotyczących Modelu ADKAR®.

Radzenie sobie z wyzwaniami w zmianie jest znacznie prostsze, gdy korzystasz z ustrukturyzowanego podejścia. Dowiedz się, jak skutecznie zastosować wszystkie elementy modelu ADKAR.
Pobierz