Sponsor Briefieng – Program dla Sponsorów

Dla liderów zmian w organizacji

Właściwe działania sponsorów są najważniejszym czynnikiem sukcesu projektów zmiany w każdym z 10 badań Prosci prowadzonych od 20 lat. Warsztat Sponsor Briefing przygotowuje wyższą kadrę kierowniczą do pełnienia roli Sponsorów Zmiany. Przygotowanie zarządu i dyrektorów od strony wiedzy i umiejętności w zarządzaniu zmianą, ma na celu poprawę wyników projektów strategicznych.

Dla kogo?

Sponsor Briefing jest dedykowany wyższej kadrze menedżerskiej i liderom w organizacji, którzy są odpowiedzialni za strategiczne inicjatywy i efektywność organizacji.

Agenda warsztatu (1 dzień)

 • Związek zarządzania zmianą z wynikami biznesowymi
 • Business case dla zarządzania zmianą
 • Dobre praktyki – wykorzystanie wyników badań benchmarkingowych
 • Przygotowanie Sponsora do odniesienia sukcesu w swojej roli
  Model zarządzania zmianą: 3-fazowy proces Prosci oraz Model ADKAR®
 • Istotne role w zarządzaniu zmianą
 • Dojrzałość organizacyjna w kompetencji zarządzania zmianą

Rezultaty programu

 • Zaprojektowanie działania dla zespołu zarządzającego, aby przeprowadzić pracowników przez zmianę, budować ich zaangażowanie i pozytywne nastawienie.
 • Przygotowanie kadry menedżerskiej do efektywnego pełnienia roli „Sponsora” w zmianie.
 • Autodiagnoza kompetencji Sponsora – jakie mamy główne wyzwania w tym zakresie w naszej organizacji.
 • Przygotowanie siebie do efektywnego pełnienia roli Sponsora zmiany
 • Jak budować zaangażowanie i poparcie dla zmiany wśród menedżerów średniego i operacyjnego szczebla (liderzy, mistrzowie, etc.)
 • Przygotowanie kluczowego projektu, aby odniósł sukces – nowe funkcje, role, wdrożenie nowych struktur i procesów.

Materiały, które otrzymasz

 • Zarządzanie zmianą – podsumowanie dla Sponsorów
 • Narzędzia i kwestionariusze
 • Raport benchmarkingowy Best Practices in Change Management
 • Książka: Change Management: The People Side of Change
 • Książka: ADKAR: A Model for Change

Najbliższe terminy warsztatów

Ten warsztat jest przeznaczony dla grupy pracowników z jednej firmy.

Termin ustalamy wspólnie z Państwem.

Kontakt