Application for a participation in the workshop

Apply to the workshop

Upcoming dates

Ten warsztat jest dostępny w grupach dedykowanych dla pracowników z jednej firmy.

Termin ustalamy wspólnie z Państwem.

Contact