Application for a participation in the workshop

Great that you will be with us!

We are looking forward to the workshop. You will soon receive an email with details.

Upcoming dates

Ten warsztat jest dostępny w grupach dedykowanych dla pracowników z jednej firmy.

Termin ustalamy wspólnie z Państwem.