Program dla Menedżerów

Dla liderów zmian w organizacji

W tym programie menedżerowie zdobywają umiejętności radzenia sobie z Barierą wobec Zmiany i proaktywnego kierowania swoimi zespołami do stanu docelowego projektu z lepszymi wynikami w zakresie organizacji. Ten jednodniowy Program Zarządzania Zmianą dla Menedżerów definiuje ich rolę w zmianie i zapewnia praktyczne wzorce i narzędzia, których potrzebują, aby być skutecznymi liderami zmian.

Dla kogo?

Zaprojektowany, aby budować kompetencje w zakresie zmian w przypadku każdego, kto zarządza pracownikami w zmianie, ten program skierowany jest do bezpośrednich przełożonych aż po dyrektorów wyższego szczebla. Prosimy zauważyć, że Program ten nie jest przeznaczony dla Praktyków zmiany ani kierowników projektów odpowiedzialnych za tworzenie planów zarządzania zmianą (proszę spojrzeć na Prosci Change Management Certification).

Agenda warsztatu (1 dzień)

Rano

 • Jak zarządzanie zmianą wpływa na wyniki organizacji?
 • Proces przeprowadzania pracowników przez zmiany
 • Kluczowe koncepcje w zarządzaniu zmianą
 • Raport z Badania Najlepszych Praktyk w Zarządzaniu Zmianą
  Model Prosci ADKAR dla indywidualnej zmiany

Po południu

 • Wprowadzenie zmian dla pracowników
 • Ułatwianie pracownikom przechodzenia przez proces zmiany
 • Identyfikowanie oporu i zarządzanie nim
 • Wzmocnienie i świętowanie sukcesów

Rezultaty programu

 • Zrozumienie podstawowych aspektów zarządzania zmianą oraz kluczowej roli, jaką odgrywają menedżerowie w procesie zmiany.
 • Uzyskanie uznania dla wpływu zarządzania zmianą na wyniki organizacji.
 • Poznanie praktycznych rozwiązań w zakresie przeprowadzania wielu zmian, które mają wpływ na Menedżerów
 • Praca w kontekście obecnej zmiany mającej wpływ na cały zespół.
 • Praktyczne korzystanie z narzędzi dostępnych w podręczniku zarządzania zmianą dla menedżerów (Change Management Guide for Managers).
 • Zrozumienie, w jaki sposób należy stosować model Prosci ADKAR® , aby ułatwić wprowadzanie indywidualnych zmian i zidentyfikować przyczyny oporu pracowników
 • Tworzenie planów działania w celu pokonania przez pracowników bariery wobec zmiany i dążenie do stanu docelowego projektu

Materiały, które otrzymasz

 • Książka ćwiczeń, kwestionariusze i materiały informacyjne
 • Raport benchmarkingowy Best Practices in Change Management
 • Książka: Change Management: The People Side of Change
 • Książka: Employee’s Survival Guide to Change
 • Książka: ADKAR: A Model for Change

Najbliższe terminy warsztatów

Ten warsztat jest przeznaczony dla grupy pracowników z jednej firmy.

Termin ustalamy wspólnie z Państwem.

Kontakt