Methodology Application Program

Zapoznaj się ze zmianami w udoskonalonej metodyce Prosci i sposobami jej zastosowania w projektach.

Dla kogo jest ten warsztat?

Nasza propozycja skierowana jest do absolwentów Programu Certyfikacyjnego w Zarządzaniu Zmianą Prosci sprzed kwietnia 2021, którzy chcieliby:

 • dowiedzieć się, jakie udoskonalenia pojawiły się w metodyce Prosci
 • zrozumieć, w jaki sposób wykorzystać te zmiany, aby zapewnić sukces projektów
 • wprowadzić nowe rozwiązania z metodyki Prosci w projektach, organizacji i w codziennej pracy
 • uzyskać dostęp on-line do:

– Proximy – czyli on-line’owa i udoskonalona wersja Impact Index.

– Bazy Badań – Raportu z Dobrych Praktyk w Zarządzaniu Zmianą – edycja 11-sta, analizy tematyczne i odpowiednie dane obejmujące szeroki zakres tematyczny

– Bazy Wiedzy – dla Programu Certyfikacyjnego Prosci

Czego dotyczy warsztat?

Agenda warsztatu (1 dzień)

Przegląd udoskonalonej metodyki Prosci, 3-fazowy Proces Prosci i bezpośrednie pytania, dotyczące każdego z etapów w metodyce Prosci

Zastosowanie najnowszych narzędzi i metod do własnych projektów – zrozumienie kluczowych korzyści i zmian wynikających z wprowadzenia serii zaawansowanych sprintów:

 • Model PCT – poszerzony o 4 wymiar – Sukces i dodatkowe 10 pytań
 • 4P
 • Definicja Wpływu
 • Ocena Ryzyka
 • Plan Ról
 • Roadmapa
 • Plan ADKAR
 • Skalowalne plany
 • Kalendarz monitorowania postępów

Produkty 3-fazowego Procesu Prosci

Przegląd Bazy Wiedzy i Zasobów

Dlaczego udoskonalono metodykę Prosci?

W odpowiedzi na opinie i uwagi ze strony praktyków zarządzania zmianą oraz adresując zmieniające się potrzeby klientów oraz trendy rynkowe, firma Prosci przeprowadziła w KWIETNIU 2021 roku proces odświeżenia swojej metodyki zarządzania zmianą. Nowa metodyka Prosci jest bardziej dostępna i łatwiejsza w zastosowaniu oraz pozwala efektywniej wspierać wdrażanie zmian w oparciu o nowe rozwiązania.

Cele edukacyjne warsztatu

 • Zapoznanie się z bardziej dostępnym i łatwiejszym do zastosowania 3-fazowym Procesem oraz bezpośrednie pytania, dotyczące każdego z etapów w metodyce Prosci.
 • Ocena stanu projektu i zdefiniowanie jego sukcesu w oparciu o udoskonalony Model PCT i Ocenę PCT.
 • Analiza większego zakresu ryzyk w oparciu o zmodyfikowaną Ocenę Ryzyka.
 • Stworzenie planu ról ułatwiającego identyfikację i aktywizację kluczowych ról w zarządzaniu zmianą.
 • Przygotowanie roadmapy integrującej działania adresujące ludzką stronę zmiany z planem projektu.
 • Stworzenie Planu ADKAR dla projektu potrzebnego do wdrożenia ADKAR i planów zarządzania zmianą.
 • Poznanie sposobów na modyfikację ilości i zakresu planów zarządzania zmianą.
 • Stworzenie kalendarza do monitorowania postępów w trzech obszarach: efektywności zarządzania na poziomie organizacyjnym, indywidualnym oraz efektywności zarządzania zmianą.
 • Sprawniejsze rozpoczęcie projektu dzięki zastosowaniu Proximy – nowego chmurowego narzędzia Prosci wspierającego planowanie i realizację zarządzania zmianą dla projektu.

Co otrzymuje uczestnik?

Roczna subskrypcja cyfrowych treści, zasobów i narzędzi w Bazie Rozwiązań Prosci zawierająca:

 • Bazę Badań – Raport z Dobrych Praktyk w Zarządzaniu Zmianą – edycja 11-sta, analizy tematyczne i odpowiednie dane obejmujące szeroki zakres tematyczny
 • Bazę Wiedzy – dla Programu Certyfikacyjnego Prosci
 • Proxima – czyli on-line’owa i udoskonalona wersja Impact Index

Najbliższe terminy warsztatów

Methodology Application Program

Sprawdź kalendarz wydarzeń i zapisz się!

Wypełnij formularz

Kontakt