Taking Charge of Change Wprowadzenie do Zarządzania Zmianą

Dla liderów zmian w organizacji

Ten warsztat jest wprowadzeniem do koncepcji Zarządzania Zmianą Prosci® i pokazuje, w jaki sposób skuteczne zarządzanie ludzką stroną zmiany, może przynieść korzyści Twojej organizacji.

W trakcie warsztatu przepracujesz 5 założeń Zarządzania Zmianą na swoim konkretnym projekcie. Nauczysz się budować świadomość (Awareness) i chęć (Desire) do zmiany, czyli dwa pierwsze kroki z Modelu ADKAR®

Dla kogo?

 • Kadry kierowniczej, która zajmuje się oceną, w jaki sposób zarządzanie zmianą może przynieść korzyści dla ich organizacji
 • Liderów, którzy potrzebują lepszego zrozumienia zarządzania zmianą
 • Kluczowych grup interesariuszy, na które mają wpływ istotne zmiany organizacyjne
 • Ambasadorów/ Agentów zmiany, którym zależy na zrozumieniu podstawowych pojęć i ustaleniu wspólnego języka z praktykami zmiany
 • Zespołów Projektowych, które muszą zrozumieć, co oznacza wdrożenie zarządzania zmianą

Ten program nie jest przeznaczony dla praktyków zarządzania zmianą i nie obejmuje żadnego poziomu certyfikacji.

Agenda warsztatu (1 dzień)

 • Czym jest zarządzanie zmianą?
  • Tworzenie wspólnej definicji
  • Uzyskiwanie rezultatów i wyników
 • Zasada 1: Zmieniamy się nie bez powodu.
  • Przyczyny zmian
  • Zmiana jako proces
 • Zasada 2: Zmiana organizacyjna wymaga zmiany indywidualnej.
  • Osoby jako jednostki zmiany
  • Grupy, które są objęte zmianą oraz aspekty zmiany trybu pracy
 • Zasada 3: Wyniki organizacyjne są zbiorowym wynikiem indywidualnych zmian.
  • Łączenie pracowników ze zmianą organizacyjną
  • Czynniki ROI efektywnej zmiany
 • Zasada 4: Zarządzanie zmianą jest strukturą wspierającą.
  • Diagnostyka i oceny
  • Czołowi współtwórcy sukcesu
  • Role w zarządzaniu zmianą
  • Zarządzanie oporem
 • Zasada 5: Stosujemy zarządzanie zmianą w celu urzeczywistnienia korzyści płynących ze zmiany.
  • Zmobilizowanie do przyswojenia i zastosowania
  • Elementy działań oraz kolejne kroki

Rezultaty programu

 • Ustalenie wspólnej definicji zarządzania zmianą i jej wpływu na wyniki organizacji.
  • Zrozumienie związku między stroną techniczną a ludzką zmiany
  • Zrozumienie badań i najlepszych praktyk związanych z zarządzaniem zmianą.
 • Zrozumienie wartości zarządzania zmianą
 • Poznanie oraz zastosowanie pięciu planów zmiany do konkretnej inicjatywy
  • Pełna diagnostyka i ocena inicjatywy
  • Zrozumienie i zastosowanie modelu Prosci ADKAR® dla indywidualnej zmiany
  • Rozwijanie świadomości trzech faz zmiany w organizacji
 • Opracowanie podejścia do realizacji planu działania

Materiały, które otrzymasz

 • Książka ćwiczeń, kwestionariusze i materiały informacyjne
 • Książka: Change Management: The People Side of Change

Najbliższe terminy warsztatów

Ten warsztat jest przeznaczony dla grupy pracowników z jednej firmy.

Termin ustalamy wspólnie z Państwem.

Kontakt