Dlaczego zarządzanie zmianą?

Lepiej zastosowane zarządzanie zmianą = większe prawdopodobieństwo, że odniesiemy sukces projektu (6x większe szanse) i znacznie wyższe ROI.

W Twojej organizacji zachodzą różne zmiany. Każdego dnia podejmowane są nowe inicjatywy, których celem jest poprawa wyników, zwiększenie zysków oraz zwiększenie przewagi nad konkurencją. Możesz wdrażać technologię umożliwiającą w większym stopniu pracę zdalną, przeprojektować proces, aby zapewnić zgodność z przepisami lub przeprowadzić ogólnofirmowe przekształcenia związane z doświadczeniem klienta.

Istnieje wspólny mianownik dla osiągnięcia zamierzonych rezultatów Twojej inicjatywy: ludzie. Twoje inicjatywy wpływają na sposób, w jaki poszczególni ludzie wykonują swoją pracę: różnego rodzaju  procesy, przyjmują różne role, organizację zadań, struktury raportowania, zachowania, a nawet ich tożsamość w organizacji.

Zarządzanie zmianą to podejście, które należy zaadaptować i zastosować, aby inicjatywy przynosiły oczekiwane rezultaty i wyniki. Oto dlaczego potrzebujesz zarządzania zmianą:

 

Rozwijaj się w nieustannie zmieniającym się świecie

Dawno minęły czasy jednej dużej zmiany, która miała miejsce 3 lata temu. Teraz organizacje stoją w obliczu szybszych, bardziej złożonych, bardziej współzależnych i wielofunkcyjnych zmian niż kiedykolwiek wcześniej. Zdolność do osiągania rezultatów w przypadku wielu zmian pozwala organizacji na realizację jej strategicznej wizji i odnosić sukces projektów w dzisiejszym zmieniającym się krajobrazie. Zastosowanie zarządzania zmianą umożliwia organizacjom skuteczniejsze osiąganie wyników i budowanie kompetencji, które zwiększają zdolność organizacji do radzenia sobie z większą liczbą zmian w jednym czasie.

 

Zapewnienie zwrotu z inwestycji zależnej od ludzi

Zmiany w organizacjach są podejmowane w celu poprawy wyników. Część z tych usprawnień pochodzi z samego wdrożenia rozwiązania. Jednak znaczna część korzyści i spodziewanych usprawnień jest związana z tym, jak ludzie zmieniają sposób wykonywania swojej pracy. W modelu Prosci CMROI, jest to „wkład adaptacyjny” projektu: procent korzyści z projektu, które zależą od tego, jak ludzie zmieniają sposób wykonywania pracy. W przypadku ważnych projektów liczba ta mieści się zazwyczaj w przedziale od 80% do 100%. Zarządzanie zmianą koncentruje się na pomaganiu ludziom w zmianie sposobu wykonywania przez nich pracy, co pozwala nam uchwycić wkład adaptacyjny i zwrotu z inwestycji zależnej od ludzi.

 

Zarządzanie zmianą to podejście, które należy zaadaptować i zastosować, aby inicjatywy przynosiły oczekiwane rezultaty i wyniki.

 

Zlikwidowanie luki między wymaganiami a wynikami

Zbyt często zmiany w organizacjach spełniają wymagania, nie przynosząc oczekiwanych rezultatów. Zapewniają one niezbędne wyniki bez osiągania oczekiwanych efektów. Wysiłek związany ze zmianą koncentruje się raczej na rozwiązaniu niż na korzyściach płynących z rozwiązania. Luka, która istnieje pomiędzy wymaganiami a wynikami, pomiędzy produktami a rezultatami, pomiędzy rozwiązaniami a korzyściami, to ludzie, którzy wprowadzają zmiany w życie w swojej codziennej pracy. Zarządzanie zmianą umożliwia wypełnienie tej luki poprzez skuteczne wspieranie i przygotowywanie osób, które odczuwają skutki zmiany, w celu skutecznego wprowadzenia jej w życie w ich codziennej pracy.

 

Zwiększenie prawdopodobieństwa sukcesu projektów

Dane jasno pokazują. Im lepiej będziemy stosować zarządzanie zmianami, tym większe prawdopodobieństwo, że uda nam się osiągnąć cele projektu. Dane Prosci dotyczące korelacji z ponad 2000 zmiennych i na przestrzeni dziesięciu lat pokazują, że inicjatywy o doskonałym zarządzaniu zmianą mają sześciokrotnie większe szanse na osiągnięcie celów niż inicjatywy o słabym zarządzaniu zmianą. Po prostu przechodząc od “biednych” do “sprawiedliwych”, zarządzanie zmianą zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia celów trzykrotnie. Dane, które przedstawił McKinsey pokazują również, że zwrot z inwestycji uzyskany dzięki doskonałemu zarządzaniu zmianą jest znacznie wyższy niż w przypadku słabego nią zarządzania. Jeżeli zarządzanie zmianą jest dobrze stosowane w projekcie, znacznie zwiększa wskaźnik jego powodzenia.

Ograniczenie krytycznego ryzyka misji

Ignorowanie ludzi po stronie zmian stwarza ryzyko. Jeżeli nie bierzemy pod uwagę przyjęcia i wykorzystania tego rozwiązania, a nacisk kładziemy wyłącznie na spełnieniu wymagań technicznych, wynikiem wszystkiego jest nadmierne ryzyko i koszty. Projekty są obciążone kosztami “RE”, takimi jak przeprojektowanie, przerabianie, rewidowanie, przywracanie, przekwalifikowanie, resuscytowanie, a w niektórych przypadkach także wycofanie. Wzrasta absencja i zmniejsza się ilość pracowników. Spada produktywność. Klienci zaczynają odczuwać wpływ zmiany, którego nie powinni. Cierpią morale firmy a pracownicy wycofują się z pracy i obowiązków.

Brak planowania i zwracania się do ludzi po stronie zmiany jest kosztowny, a zarządzanie zmianą jest dyscypliną, która pomaga złagodzić te krytyczne dla misji zagrożenia.

 

Wykorzystaj szansę na zmianę

Zmiana jest trudna. Do tego stopnia, że możemy i chcemy uniknąć szansy lub wahań związanych ze zmianą. W zarządzaniu projektami udało się to osiągnąć poprzez nadawanie kierunku w zakresie kolejności najważniejszych etapów, wyników, działań oraz zasobów w całym procesie. Jeśli nie wspieramy aktywnie ludzi i nie prowadzimy ich przez zmiany, które przynoszą nasze projekty, pozastawiamy ich samych zdanych na siebie. Zarządzanie zmianą zapewnia pracownikom przygotowanie, wsparcie i umiejętności, których potrzebują, aby odnieść sukces w projektach.

 

Zarządzanie zmianą zapewnia pracownikom przygotowanie, wsparcie i umiejętności, których potrzebują, aby odnieść sukces w projektach.

 

Szanuj prawa pracowników

Ile razy to słyszałeś: “nasi pracownicy są naszym największym atutem”? Następnie, gdy przychodzi czas wdrożenia zmiany pracownicy są informowani mailowo w poniedziałek, że szkolenie odbędzie się we wtorek, a w środę nowy projekt wejdzie w życie. To nie jest właściwy sposób traktowania ludzi, zwłaszcza tych, którzy są Twoimi najcenniejszymi aktywami. Angażując się i wspierając ludzi w czasach zmiany, pokazujemy, że ich cenimy.

Więcej na temat Zmiany