Badanie dojrzałości firm w zarządzaniu zmianami

Silfra Consulting zaprasza do udziału Badania Dojrzałości firm w Zarządzaniu Zmianami. Celem jest analiza dojrzałości na polskim rynku.

Silfra Consulting zaprasza do udziału w Badaniu Dojrzałości w Zarządzaniu Zmianami, które jest częścią globalnego przeglądu prowadzonego przez firmę PROSCI – światowego lidera w badaniu najlepszych praktyk w zarządzaniu zmianami.

Celem naszego badania jest analiza dojrzałości w zarządzaniu zmianami firm działających na polskim rynku.

W badaniu wykorzystujemy, stworzony na podstawie najlepszych praktyk międzynarodowych, model dojrzałości organizacji w zarządzaniu zmianami, który pozwala firmom podnosić efektywność działania i konkurencyjność. Oceniamy w jaki sposób firmy systemowo podchodzą do zarządzania rosnącą liczbą transformacji i projektów, a następnie dzielimy się tą wiedzą i naszymi obserwacjami z uczestnikami badania.

Korzyścią z udziału w badaniu jest:

  • Identyfikacja obszarów, które ułatwiają bądź utrudniają wdrażanie najważniejszych zmian w organizacji związanych z nowymi technologiami, narzędziami IT, digitalizacją, reorganizacją, optymalizacją procesów, etc.
  • Indywidualne rekomendacje dotyczące zwiększenia efektywności wdrażania zmian.
  • Możliwość skutecznego wdrażania większej liczby zmian, w krótszym czasie, przy wyższym poziomie zaangażowania pracowników, mniejszym oporze i z większym prawdopodobieństwem sukcesu.
  • Raport prezentujący zagregowane wyniki badania firm działających na polskim rynku.

Zapraszamy do kontaktu – Piotr.Parys@silfra-consulting.com, tel. 694 459 476