7 Kluczowych powodów dla zastosowania Zarządzania Zmianą w organizacji

“Czy naszej organizacji na prawdę jest potrzebne systemowe zarządzanie zmianą…?” –  takie pytanie zadaje sobie część managerów lub zarządów firm.  Wielu zauważyło już, że sukces projektu często zależy od zmiany w sposobie pracy czy postępowania wśród pracowników. Ludzie nie lubią zmian, więc opór i niechęć do innego sposobu działania są niemal pewne. Narzędzia zarządzania zmianą wspierają zespół projektowy, aby zarządzić oporem zanim się on wydarzy lub znacznie zmniejszać jego wpływ.

Wiele zmian może dziać się w organizacji równolegle, dlatego potrzebujemy systemowego podejścia, które:

– ułatwia zidentyfikowanie co jest potrzebne, aby zmienić sposób w jaki organizacja przewiduje, wdraża zmiany,

– znacznie ułatwia skoordynowanie równoległych działań,

– wspiera rozwój kompetencji zarówno pracowników jak i managementu w zakresie zarządzania zmianą.

 

Jak wskazują badania PROSCI, coraz większa liczba przedsiębiorstw wprowadza systemowe zarządzanie zmianą zarówno w projektach, jak i rozwija kompetencje pracowników w tym zakresie, ponieważ zmiany coraz częściej dotyczą całej organizacji a nie tylko pojedynczego projektu.

Enterprise Change Management (ECM) znacznie ułatwia zarządzanie zamianą w organizacji, składa się z :

– wspólnego zestawu procesów i narzędzi do zarządzania zmianą,

– rozwoju kompetencji przywódczych na wszystkich poziomach organizacji, od przełożonych po kierownictwo wyższego szczebla,

– strategicznej zdolność, która umożliwia organizacji elastyczność, gotowość do zmian i reagowanie na zmiany rynkowe.

What is enterprise change management?

EFEKTY ZASTOSOWANIA ZARZĄDZANIA ZMIANAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Dzięki zastosowaniu zarządzania zmianami w przedsiębiorstwie (ECM) zarządzanie zmianą na projektach staje się normą i przyjętą praktyką. Zaplanowanie działań skierowanych do pracowników, którzy uczestniczą w zmianie, staje się działaniem regularnym a nie „gaszeniem pożarów” w wyjątkowych sytuacjach.

Standardowe procesy i narzędzia do zarządzania zmianą są konsekwentnie wykorzystywane. Pracownicy całej organizacji, od dyrektora generalnego (CEO) po kierowników najniższych szczebli, rozwijają własne kompetencje w zakresie zarządzania zmianą dostosowanego do potrzeb swoich funkcji i zespołów.

Wartość budowania organizacyjnych kompetencji w zarządzaniu zmianami dla specjalistów ds. zarządzania zmianą jest oczywista. Wyzwanie stanowi zbudowanie wsparcia dla takiego podejścia w całej organizacji. W tym celu istotne jest odpowiednie wypromowanie korzyści wynikających z tych nowych kompetencji organizacyjnych.

 

7 KLUCZOWYCH POWODÓW DLA ZASTOSOWANIA ZARZĄDZANIA ZMIANAMI W ORGANIZACJI

 

Ponad 200 liderów biznesu i menedżerów ds. zmian, biorących udział w badaniu na temat zarządzania zmianami w przedsiębiorstwie, zaproponowało przykłady uzasadnień dla budowania kompetencji organizacyjnych w zarządzaniu zmianami.

Nasza organizacja powinna pracować nad wdrażaniem kompetencji

w zarządzaniu zmianami, ponieważ…”

 

Uczestnicy badania zaproponowali siedem głównych powodów, dla których warto zarządzać zmianą z poziomu organizacji:

  1. Większe prawdopodobieństwo sukcesu przeprowadzanych zmian  – wyniki badań PROSCI oraz  praktyka pokazują, że (…)

 

CZYTAJ DALEJ artykuł “7 Kluczowych powodów dla zastosowania Zarządzania Zmianą”